YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 15 tr 181 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phương trình sau có nghiệm hay không trong khoảng (-1; 3)?\(x^4-3x^3+x-1=0.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặt \(f(x)=x^4-3x^3+x-1=0.\) Hiển nhiên f(x) liên tục trên R.

Ta có: f(0) = -1 < 0(1)

f(-1) = 1 – 3.(-1) – 1 – 1 = 2 > 0 (2)

Từ (1) và (2). Ta có: f(0).f(-1)<0 ⇒ f(x) = 0 có nghiệm \(x_o \in (-1;0)\).

Do đó phương trình đã cho có nghiệm  \(x_o \in (-1;3)\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 181 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF