ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 224 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 224 SGK Toán 11 NC

Cho tập hợp A={1,2,3,...,n} với n ∈ N, n > 1. Hỏi có bao nhiêu cặp (x ; y) với x ϵ A, y ϵ A và x > y ?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với hai phần tử x và y của A sao cho x > y, ta chỉ lập được một cặp duy nhất (x , y) thỏa mãn đề bài. Do đó mỗi cặp như vậy có thể xem là một tổ hợp chập 2 của n phần tử.

Vậy có \(C_n^2 = \frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\) cặp

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 224 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1