ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 9 tr 180 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho biết một cấp số nhân, hiệu của số hạng thứ 3 và số hạng thứ 2 bằng 12 và nếu thêm 10 vào số hạng thứ nhất, thêm 8 vào số hạng thứ 2 còn giữa nguyên số hạng thứ 3 thì 3 bố mới lập thành một cấp số cộng. Hãy tính tổng hạng đầu của cáp số nhân đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi số hạng đầu của cấp số nhân là u1, công bội là x. Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix} u_1x^2-u_1x=12\\ u_1+10+u_1x^2=2(u_1x+8) \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=2\\ u_1=6 \end{matrix}\right.\)

Do đó số hạng đầu của cấp số nhân là:

\(u_1=6;u_2=12;u_3=24;u_4=48;u_5=96 .\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1