ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 14 trang 225 SGK Toán 11 NC

Cho dãy số (u­­­­n) xác định bởi :

\({u_1} = 2\) và \({u_n} = 3{u_{n - 1}}\) với mọi n ≥ 2

a. Hãy tìm số hạng tổng quát của dãy số (un);

b. Hãy tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy số (un).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(\frac{{{u_n}}}{{{u_{n - 1}}}} = 3,\forall n \ge 2\)

(un) là một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 2 và công bội q = 3 ta được :

a. \({u_n} = {2.3^{n - 1}}\)

b. \({S_{10}} = {3^{10}} - 1\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 225 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1