ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 179 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tìm số hạng không chứa trong khai triển của nhị thức: \({\left( {\frac{1}{{{a^3}}} + {a^2}} \right)^{10}}\)

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số hạng tổng quát của khai triển là \(C^k_{10}\left ( \frac{1}{a^3} \right )^{10-k}(a^2)^k\)

Ta có:

\(C^k_{10}\left ( \frac{1}{a^3} \right )(a^2)^k= C^k_{10}.a^{-3.(10-k)}.a^{2k}\)

\(=C^k_{10}.a^{-30+3k}.a^{2k}=C^k_{10}.a^{-30+5k}\)

Số hạng không chứa a trong khai triển ứng với giá trị của k là:

\(-30+5k=0\Leftrightarrow 5k=30\Leftrightarrow k=6\)

Ta có: \(C_{10}^6=\frac{10!}{6!(10-6)!}=210.\)

Vậy số hạng không chứa a trong khai triển là 210.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 179 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1