YOMEDIA

Bài tập 1 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 50 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho (ACB)=90o.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Đường tròn qua ba điểm A, B, C nằm trên mặt cầu.

b) AB là một đường kính của mặt cầu đã cho.

c) AB không phải là đường kính của mặt cầu.

d) AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a: Đúng

Câu b: Sai

Câu c: Sai

Câu d: Đúng

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>