Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 52 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó là:

(A) \(\pi a^2\)

(B) \(2 \pi a^2\)

(C) \(\frac{1}{2} \pi a^2\)

(D) \(\frac{3}{4} \pi a^2\)

Gợi ý trả lời bài 9

Hình nón có bán kính mặt đáy là: \(BH=\frac{1}{2}BC=\frac{a}{2}\) và đường sinh AB = a

\(\Rightarrow S_{xq}=\pi.\frac{a}{2}.a=\frac{\pi a^2}{2}\)

⇒ Chọn đáp án C 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Suong dem
  Bài 2.22 (Sách bài tập trang 64)

  Cho hình cầu tâm O bán kính r. Lấy một điểm A trên mặt cầu và gọi \(\left(\alpha\right)\) là mặt phẳng đi qua A sao cho góc giữa OA và  \(\left(\alpha\right)\) bằng \(30^0\)

  a) Tính diện tích của thiết diện tạo bơi  \(\left(\alpha\right)\) và hình cầu

  b) Đường thẳng \(\Delta\) đi qua A vuông góc với mặt phẳng  \(\left(\alpha\right)\) cắt mặt cầu tại B. Tính độ dài đoạn AB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn