Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 52 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó là:

(A) \(\pi a^2\)

(B) \(2 \pi a^2\)

(C) \(\frac{1}{2} \pi a^2\)

(D) \(\frac{3}{4} \pi a^2\)

Gợi ý trả lời bài 9

Hình nón có bán kính mặt đáy là: \(BH=\frac{1}{2}BC=\frac{a}{2}\) và đường sinh AB = a

\(\Rightarrow S_{xq}=\pi.\frac{a}{2}.a=\frac{\pi a^2}{2}\)

⇒ Chọn đáp án C 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lạc Hy
  • một hình thang ABCD có đáy nhỏ AB=1 đáy lớn CD=3 cạnh bên BC=DA= căn 2 . cho hình thang đó quay quanh AB thì được vật tròn xoay có thể tích bằng /
  • A. 7/3 pi    B. 4/3 pi    C.5/3 pi   D.3pi
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 4 điểm A(1; 1; 0); B(1; 0; 2); C(2;0; 1), D(-1; 0; -3). Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình chóp và viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời