Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 9 tr 52 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh hình nón đó là:

(A) \(\pi a^2\)

(B) \(2 \pi a^2\)

(C) \(\frac{1}{2} \pi a^2\)

(D) \(\frac{3}{4} \pi a^2\)

Gợi ý trả lời bài 9

Hình nón có bán kính mặt đáy là: \(BH=\frac{1}{2}BC=\frac{a}{2}\) và đường sinh AB = a

\(\Rightarrow S_{xq}=\pi.\frac{a}{2}.a=\frac{\pi a^2}{2}\)

⇒ Chọn đáp án C 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 52 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Yii Anh

    Trong không gian , cho hình chữ nhật ABCD có AB=1 và AD=2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó: A.4pi    B.2pi      

    C. 6pi.    D.10pi

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn