YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 10 tr 52 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào SAI?

(A) Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng;

(B) Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu;

(C) Có vô số mặt phẳng cắt một mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau;

(D) Luôn luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

Các mệnh đề (A), (C), (D) đúng

⇒ Chọn đáp án C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 52 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1