AMBIENT

Bài tập 12 trang 53 SGK Hình học 12

Giải bài 12 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 12

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu được tính theo công thức:

(A) \(r=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

(B) \(r=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

(C) \(r=\sqrt{2(a^2+b^2+c^2)}\)

(D) \(r=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{3}\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 12

Tâm mặt cầu là giao của các đường chéo của hình hộp chữ nhật, còn bán kính là bằng nữa đường chéo

\(r=\frac{1}{2}d=\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 53 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>