ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 7 tr 50 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình trụ có bán kính r, trục OO' = 2r và mặt cầu có đường kính OO'. 

a) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Hãy so sánh thể tích khối trụ và thể tích khối cầu được tạo nên bởi hình trụ và mặt cầu đã cho.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:

Ta có: Diện tích xung quanh của hình trụ là \(S_{xq}=2\pi.r.h=4 \pi.r^2\)

Diện tích mặt cầu bán kính r là: \(S=4.\pi.r^2\)

Vậy diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ nói trên là bằng nhau.

Câu b:

Thể tích của khối trụ là: \(V_T=\pi.r^2.=2\pi.r^3\)

Thể tích của khối cầu là: \(V_C=\frac{4}{3}.\pi.r^3\Rightarrow \frac{V_T}{V_C}=\frac{2\pi .r^3}{\frac{4}{3}\pi.r^3}=\frac{3}{2}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 50 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1