YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 8 tr 52 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A'B'C'D'. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

(A) \(\frac{\pi a^2 \sqrt{3}}{3}\)

(B) \(\frac{\pi a^2 \sqrt{2}}{2}\)

(C) \(\frac{\pi a^2 \sqrt{3}}{2}\)

(D) \(\frac{\pi a^2 \sqrt{6}}{2}\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Bán kính mặt đáy hình chóp là: \(O'A'=\frac{1}{2}A'C'=\frac{a\sqrt{2}}{2}\)

Đường sinh của hình nón là: \(OB'=\sqrt{AB^2+BB'^2}=\frac{a\sqrt{6}}{2}\)

⇒ Diện tích xung quanh của mặt nón là:

\(S_{xq}=\pi.O'A'.OB'=\frac{\pi.a^2.\sqrt{3}}{2}\)

⇒ Chọn đáp án C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 52 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1