ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 5 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) vô số

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước

⇒ Chọn đáp án D

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1