Bài tập 6 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 6 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

(A) Hình chóp tam giác (tứ diện);

(B) Hình chóp ngũ giác đều;

(C) Hình chóp tứ giác;

(D) Hình hộp chữ nhật

Gợi ý trả lời bài 6

Ta có hình chóp tứ giác có đáy là hình bình hành thì không nội tiếp trong một mặt cầu vì đáy không nội tiếp đường tròn 

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Vũ Hải Yến
  Đề toán tổng hợp - Bài 2.29 (Sách bài tập trang 66)

  Cho tam giác vuông cân ABC có cạnh AB = 2a. Trên đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC), lấy một điểm S khác K, ta được tứ diện SABC

  a) Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC

  b) Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC trong trường hợp mặt phẳng  (SBC) tạo với mặt phẳng (ABC ) một góc bằng \(30^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn