ADMICRO

Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian nhưng luôn luôn thoả mãn điều kiện \(\widehat{MAB}=\alpha\) với \(0^0<\alpha < 90^0\). Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau:

(A) Mặt nón

(B) Mặt trụ

(C) Mặt cầu

(D) Mặt phẳng

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

\(\widehat{MAB}=\alpha\) (\(0^0<\alpha < 90^0\))

nên M luôn nằm trên những đường thẳng tạo với AB một góc không đổi \(\alpha\). Những đường thẳng tạo thành một mặt nón xác định.

⇒ M luôn luôn nằm trên một mặt nón xác định.

⇒ Chọn đáp án A. 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

NONE