Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 4 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian nhưng luôn luôn thoả mãn điều kiện \(\widehat{MAB}=\alpha\) với \(0^0<\alpha < 90^0\). Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau:

(A) Mặt nón

(B) Mặt trụ

(C) Mặt cầu

(D) Mặt phẳng

Gợi ý trả lời bài 4

\(\widehat{MAB}=\alpha\) (\(0^0<\alpha < 90^0\))

nên M luôn nằm trên những đường thẳng tạo với AB một góc không đổi \(\alpha\). Những đường thẳng tạo thành một mặt nón xác định.

⇒ M luôn luôn nằm trên một mặt nón xác định.

⇒ Chọn đáp án A. 

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Lê Hương Quỳnh
  Đề toán tổng hợp - Bài 2.25 (Sách bài tập trang 65)

  Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a và có đường cao h

  a) Một hình trục có các đường tròn đáy tiếp xúc với các cạnh của tam giác đáy được gọi là hình trụ nội tiếp trong lăng trụ. Hãy tính diện tích xung quanh của hình trụ nội tiếp đó ?

  b) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Đường thẳng A'I cắt hình trụ nội tiếp nói trên theo một đoạn thẳng. Tính độ dài đoạn thẳng đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem
  Bài 2.22 (Sách bài tập trang 64)

  Cho hình cầu tâm O bán kính r. Lấy một điểm A trên mặt cầu và gọi \(\left(\alpha\right)\) là mặt phẳng đi qua A sao cho góc giữa OA và  \(\left(\alpha\right)\) bằng \(30^0\)

  a) Tính diện tích của thiết diện tạo bơi  \(\left(\alpha\right)\) và hình cầu

  b) Đường thẳng \(\Delta\) đi qua A vuông góc với mặt phẳng  \(\left(\alpha\right)\) cắt mặt cầu tại B. Tính độ dài đoạn AB ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời