Bài tập 16 trang 54 SGK Hình học 12

Giải bài 16 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 12

Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi S1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số S1/S2 bằng:

(A) 1

(B) 2

(C) 1,5

(D) 1,2

Gợi ý trả lời bài 16

Giả sử quả bóng bàn có bán kính là r thì chiều cao hình trụ là h = 6r.

Ta có:

\(S_1=3.4. \pi .r^2=12 \pi .r^2\)

\(S_2=2 \pi .r. \l = 2\pi .r . 6r=12 \pi .r^2\)

\(\Rightarrow \frac{S_1}{S_2}=1\)

⇒ Chọn đáp án A

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 16 trang 54 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Lạc Hy
    • một hình thang ABCD có đáy nhỏ AB=1 đáy lớn CD=3 cạnh bên BC=DA= căn 2 . cho hình thang đó quay quanh AB thì được vật tròn xoay có thể tích bằng /
    • A. 7/3 pi    B. 4/3 pi    C.5/3 pi   D.3pi
    Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn