ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 1 tr 51 sách GK Toán Hình lớp 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A'B'C'D'. Diện tích S là.

(A) \(\pi a^2\)

(B) \(\pi a^2\sqrt{2}\)

(C) \(\pi a^2\sqrt{3}\)

(D) \(\frac{\pi a^2\sqrt{2}}{2}\)  

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD là \(r=OA=\frac{1}{2} AC=\frac{a\sqrt{2}}{2}\)

Diện tích xung quanh của hình trụ là: \(S_{xq} =2 \pi r. \l=2\pi .\frac{a\sqrt{2}}{2}.a=\pi a^2\sqrt{2}\)

⇒ Chọn đáp án B

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 51 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1