RANDOM

Bài tập 17 trang 54 SGK Hình học 12

Giải bài 17 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 12

Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa đều tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:

(A) \(16 \pi r^2\)

(B) \(18 \pi r^2\)

(C) \(9 \pi r^2\)

(D) \(36 \pi r^2\)​

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 17

Ta có hình vẽ cắt ngang "7 viên bi" bởi một mặt phẳng song song với mặt đáy của lọ hình trụ.

Bán kính đáy của hình trụ là:

\(\frac{1}{2}(2r +2r+2r)=3r\)

Diện tích đáy hình trụ là:

\(S= \pi (3r)^2=9 \pi r^2\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 17 trang 54 SGK Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM