YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 70 sách GK Toán ĐS lớp 10

Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương? Cho ví dụ.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng một tập nghiệm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1