Đại Số 10 Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.

 • Bài 1: Đại cương về phương trình

  Bài 1: Đại cương về phương trình
  Phương trình, một khái niệm hết sức quen thuộc mà các em được được học từ tiểu học qua những bài toán tìm x và xuyên suốt chương trình cấp 2, nổi bậc là phương trình bậc hai và định lý Vi-et. Trong chương trình đại số 10, các em sẽ lần lượt được tìm hiểu các dạng phương trình, hệ phương trình và những phương pháp giải của chúng. Mở đầu, các em cùng tìm hiểu bài học Đại cương về phương trình.

  13 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  Bài học Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai sẽ giúp các em ôn tập lại về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, định lý Vi-et đã được học ở cấp hai. Sau đó các em sẽ được tìm hiểu cách biến đổi một số dạng phương trình về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai như: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Phương trình chứa nghiệm ở dấu căn,....

  16 trắc nghiệm 68 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

  Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
  Sau khi đã làm quen với cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai, thì bài này sẽ giới thiệu cho chúng ta về cách giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

  12 trắc nghiệm 56 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 3 Phương trình, hệ phương trình

  Ôn tập chương 3 Phương trình, hệ phương trình
  Nội dung bài học Phương trình - hệ phương trình sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức chương 3, đồng thời các em có thể tham khảo và luyện tập giải các bài tập liên quan đến phương trình - hệ phương trình.  

  15 trắc nghiệm 381 hỏi đáp

  Xem chi tiết