ADMICRO

Bài tập 3.42 trang 76 SBT Toán 10

Giải bài 3.42 tr 76 SBT Toán 10

Cho phương trình

    3x+ 2(3m - 1)x + 3m2 - m + 1 = 0

a) Với giá trị nào của m thì phương trình vô nghiệm?

b) Giải phương trình khi m = - 1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Phương trình vô nghiệm khi Δ' < 0

Xét \(\Delta ' = {\left( {3m - 1} \right)^2} - 3\left( {3{m^2} - m + 1} \right) =  - 3m + 2\)

\(\Delta ' < 0 \Leftrightarrow  - 3m - 2 < 0 \Leftrightarrow m >  - \frac{2}{3}\)

b) Khi m = -1 phương trình đã cho trở thành 3x- 8x + 5 = 0 có hai nghiệm x1 = 1, x2 = \(\frac{5}{3}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.42 trang 76 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)