YOMEDIA

Bài tập 59 trang 102 SGK Toán 10 NC

Bài tập 59 trang 102 SGK Toán 10 NC

Cho các phương trình:

x2 + 3x − m + 1 = 0  (1) và 

2x2 − x + 1 − 2p = 0    (2)

a) Biện luận số nghiệm của mỗi phương trình bằng đồ thị.

b) Kiểm tra lại kết quả trên bằng phép tính.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Xét phương trình x2 + 3x − m + 1 = 0

Ta có: (1) ⇔ x2 + 3x + 1 = m

Gọi (d) là đường thẳng y = m

Đồ thị hàm số y = x2 + 3x + 1 là parabol (P) có đỉnh là điểm (−1,5;−1,25) và hướng bề lõm lên trên.

 

Do đó:

 • Khi m < −1,25 thì (d) không cắt (P), phương trình vô nghiệm.
 • Khi m = −1,25 thì (d) và (P) có một điểm chung, phương trình có một nghiệm.
 • Khi m > −1,25 thì (d) cắt (P) tại hai điểm. Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

* Xét phương trình 2x2 − x + 1 – 2p = 0   (2)

(2) ⇔ 2x2 – x + 1 = 2p

Gọi (d) là đường thẳng y = 2p; (P) là parabol y = 2x2 – x + 1

Parabol (P) có đỉnh tại điểm \(\left( {\frac{1}{4};\frac{7}{8}} \right)\) và hướng bề lõm lên trên.

 

Do đó:

 • Nếu \(2p < \frac{7}{8}\), tức là \(p < \frac{7}{{16}}\) thì (d) không cắt (P), phương trình vô nghiệm.
 • Nếu \(2p = \frac{7}{8}\), tức là \(p = \frac{7}{{16}}\) thì (d) và (P) có một điểm chung, phương trình có một nghiệm.
 • Nếu \(2p > \frac{7}{8}\), tức là \(p > \frac{7}{{16}}\) thì (d) cắt (P) tại hai điểm chung, phương trình có hai nghiệm.

b)

* Xét phương trình (1) có : Δ1 = 9 + 4m – 4 = 4m + 5

 • Nếu \(4m + 5 < 0 \Leftrightarrow m <  - \frac{5}{4}\) thì (1) vô nghiệm
 • Nếu \(4m + 5 = 0 \Leftrightarrow m =  - \frac{5}{4}\) thì (1) có nghiệm kép
 • Nếu \(4m + 5 > 0 \Leftrightarrow m >  - \frac{5}{4}\) thì (1) có hai nghiệm phân biệt

Rõ ràng kết quả biện luận bằng đồ thị số nghiệm của (1) và kết quả biện luận số nghiệm của (1) bằng phép tính là như nhau.

* Xét phương trình :

2x– x + 1 – 2p = 0, có Δ2 = 1 – 8 + 16p = 16p - 7

 • Nếu \(16p - 7 < 0 \Leftrightarrow p < \frac{7}{{16}}\) thì (2) vô nghiệm
 • Nếu \(16p - 7 = 0 \Leftrightarrow p = \frac{7}{{16}}\) thì (2) có nghiệm kép \(x = \frac{1}{4}\)
 • Nếu \(16p - 7 > 0 \Leftrightarrow p > \frac{7}{{16}}\) thì (2) có hai nghiệm phân biệt

Ta thấy kết quả biện luận số nghiệm bằng đồ thị và kết quả biện luận số nghiệm của (2) bằng phép tính là như nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 102 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)