YOMEDIA
NONE

Bài tập 54 trang 101 SGK Toán 10 NC

Bài tập 54 trang 101 SGK Toán 10 NC

Giải và biện luận phương trình: m(mx –1) = x + 1

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

m(mx –1) = x + 1 ⇔ (m2–1)x = m + 1

+ Nếu m ≠ ± 1 thì phương trình có nghiệm:

\(x = \frac{{m + 1}}{{{m^2} - 1}} = \frac{1}{{m - 1}};S = \left\{ {\frac{1}{{m - 1}}} \right\}\)

+ Nếu m = 1 thì (1) thành 0x = 2; S = Ø

+ Nếu m = −1 thì (1) thành 0x = 0; S = R

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 101 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON