ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 71 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giải các phương trình:

a) \(|4x - 9|\,\, = \,\,3 - 2x\)                          b) \(|2x + 1|\,\, = \,\,|3x + 5|\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Điều kiện: \(3 - 2x \ge 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}.\)

Ta có: \(|4x - 9| = 3 - 2x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4x - 9 = 3 - 2x\\4x - 9 = 2x - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{{12}}{2} = 2\,\,\,(loai)\\x = \frac{6}{2} = 3\,\,\,(loai)\end{array} \right.\)

Vậy \(S = \emptyset \)

Câu b:

Ta có: \(|2x + 1|\,\, = \,\,|3x + 5|\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\left[ \begin{array}{l}2x + 1 = 3x + 5\\2x + 1 =  - 3x - 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 4\\x =  - \frac{6}{5}\end{array} \right.\)

Vậy \(S = \left\{ { - 4; - \frac{6}{5}} \right\}\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 71 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1