ADMICRO

Bài tập 11 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 71 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giải các phương trình:

a) \(|4x - 9|\,\, = \,\,3 - 2x\)                          b) \(|2x + 1|\,\, = \,\,|3x + 5|\)

VDOC

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Điều kiện: \(3 - 2x \ge 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{2}.\)

Ta có: \(|4x - 9| = 3 - 2x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4x - 9 = 3 - 2x\\4x - 9 = 2x - 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{{12}}{2} = 2\,\,\,(loai)\\x = \frac{6}{2} = 3\,\,\,(loai)\end{array} \right.\)

Vậy \(S = \emptyset \)

Câu b:

Ta có: \(|2x + 1|\,\, = \,\,|3x + 5|\,\,\, \Leftrightarrow \,\,\left[ \begin{array}{l}2x + 1 = 3x + 5\\2x + 1 =  - 3x - 5\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 4\\x =  - \frac{6}{5}\end{array} \right.\)

Vậy \(S = \left\{ { - 4; - \frac{6}{5}} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 71 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)