ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50 trang 101 SGK Toán 10 NC

Bài tập 50 trang 101 SGK Toán 10 NC

Phương trình ax + b = 0 có thể có nghiệm trong những trường hợp nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Nếu a ≠ 0 thì phương trình có nghiệm duy nhất \(x =  - \frac{b}{a}\)
  • Nếu a = 0, b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm

Vậy phương trình có nghiệm khi a ≠ 0 hoặc a = b = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 101 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1