YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 12 tr 71 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

a) Chu vi là 94,4m và diện tích là \(494,55{m^2}\)

b) Hiệu của hai cạnh là 12,1m và diện tích là 1089 \({m^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x, y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật (0 < x, y < 94,4; x, y tính bằng m)

Theo bài ra chu vi của hình chữ nhật là 94,4m, suy ra:

\(2\left( {x + y} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}94,4 \Leftrightarrow x + y = 47,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Diện tích của hình chữ nhật là \[494,55{m^2}\], suy ra: x, y = 494, 55 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 47,2\\x.y = 494,55\end{array} \right.\)

Suy ra x, y là nghiệm phương trình:

\({X^2} - 47,2X + 494,55 = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{X_1} = \frac{{63}}{2}\\{X_2} = 15,7\end{array} \right.\)

Vậy hai cạnh của mảnh vườn hình chữ nhật là: 31,5m và 15,7m.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 71 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF