ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.50 trang 77 SBT Toán 10

Giải bài 3.50 tr 77 SBT Toán 10

Một gia đình có bốn người lớn và ba trẻ em mua vé xem xiếc hết 370 000 đồng. Một gia đình khác có hai người lớn và hai trẻ em cũng mua vé xem xiếc tại rạp đó hết 200 000 đồng. Hỏi giá vé người lớn và giá vé trẻ em là bao nhiêu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi x (đồng) là giá vé người lớn, y (đồng) là giá vé trẻ em (điều kiện x > 0, y > 0). Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
4x + 3y = 370000\\
2x + 2y = 200000
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 70000\\
y = 30000
\end{array} \right.\)

Vậy giá vé người lớn là 70 000 đồng, giá vé trẻ em là 30 000 đồng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.50 trang 77 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1