ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 53 trang 101 SGK Toán 10 NC

Bài tập 53 trang 101 SGK Toán 10 NC

Biết rằng phương trình ax+ bx + c = 0 có một nghiệm kép xo. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Tam thức bậc hai ax2 + bx + c có thể viết dưới dạng bình phương của một nhị thức bậc nhất;

(B) Parabol y = ax2 + bx + c có đỉnh thuộc trục hoành;

(C) Phương trình cx2 + bx + a = 0 cũng có một nghiệm kép là \(\frac{1}{{{x_0}}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn (B): (P) có đỉnh thuộc trục hoành 

Chú ý: (A) chỉ đúng nếu a > 0

          (C) chỉ đúng nếu c ≠ 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 101 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1