ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 70 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 70 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương trình f1(x) = g1(x) (1) là phương trình hệ quả của phương trình f2(x) = g2(x) (2) nếu tập nghiệm của phương trình (2) là tập con của tập nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ:

(2x+1)(3-x) = 0 là phương trình hệ quả của phương trình 2x+1 = 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 70 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1