ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.39 trang 76 SBT Toán 10

Giải bài 3.39 tr 76 SBT Toán 10

Tìm điều kiện của mỗi phương trình sau:

a) \(\sqrt { - 3x + 2}  = \frac{2}{{x + 1}}\)

b) \(\sqrt {x - 2}  + x = 3{x^2} + 1 - \sqrt { - x - 4} \)

c) \(\frac{{x+4}}{{\sqrt {3{x^2} + 6x + 11} }} = \sqrt {2x + 1} \)

d) \(\frac{{\sqrt { - 3x + 2} }}{{{x^2} - 9}} = x + 2\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
 - 3x + 2 \ge 0\\
x + 1 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \le \frac{2}{3}\\
x \ne  - 1
\end{array} \right.\)

b) ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
x - 2 \ge 0\\
 - x - 4 \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 2\\
x \le  - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \emptyset \)

c) ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
3{x^2} + 6x + 11 > 0\\
2x + 1 \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \in R\\
x \ge  - \frac{1}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \ge  - \frac{1}{2}\)

d) ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
x + 4 \ge 0\\
{x^2} - 9 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge  - 4\\
x \ne  \pm 3
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.39 trang 76 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1