YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 71 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 71 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

a) \(5{x^2} - 3x - 7 = 0\)             b) \(3{x^2} + 4x + 1 = 0\)

c) \(0,2{x^2} + 1,2x - 1 = 0\)      d) \(\sqrt 2 {x^2} + 5x + \sqrt 8  = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có: \(\Delta  = {( - 3)^2} - 4.5.( - 7) = 149 > 0\)

\( \Rightarrow \) phương trình có hai nghiệm: \({x_{1,2}} = \frac{{3 \pm \sqrt {149} }}{{10}}\)

Câu b:

Do a – b + c = 3 – 4 + 1 = 0

\( \Rightarrow \) phương trình có hai nghiệm: \(x =  - 1;x =  - \frac{1}{3}\)

Câu c:

\(0,2{x^2} + 1,2x - 1 = 0 \Leftrightarrow {x^2} + 6x - 5 = 0\)

Có \(\Delta ' = 9 + 5 = 14 > 0\)

\( \Rightarrow \) phương trình có hai nghiệm: \({x_{1,2}} =  - 3 \pm \sqrt {14} \)

Câu d:

\(\sqrt 2 {x^2} + 5x + \sqrt 8  = 0\)

Có \(\Delta  = {5^2} - 4.\sqrt 2 .\sqrt 8  = 9\)

\( \Rightarrow \) phương trình có hai nghiệm:

\({x_1} = \frac{{ - 5 + 3}}{{2\sqrt 2 }} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2};\,\,\,\,\,\,{x_2} = \frac{{ - 5 - 3}}{{2\sqrt 2 }} =  - 2\sqrt 2 \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 71 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON