YOMEDIA

Bài tập 3.48 trang 77 SBT Toán 10

Giải bài 3.48 tr 77 SBT Toán 10

Giải các hệ phương trình:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y - 3z = 2\\
2x + 7y + z = 5\\
 - 3z + 3y - 2z =  - 7
\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
 - x - 3y + 4z = 3\\
3x + 4y - 2z = 5\\
2x + y + 2z = 4
\end{array} \right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y - 3z = 2\\
2x + 7y + z = 5\\
 - 3z + 3y - 2z =  - 7
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 2y - 3z = 2\\
3y + 7z = 1\\
 - 32z =  - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{{55}}{{24}}\\
y = \frac{1}{{24}}\\
x = \frac{1}{8}
\end{array} \right.\)

Vậy hệ có nghiệm là \(\left( {x;y;z} \right) = \left( {\frac{{55}}{{24}};\frac{1}{{24}};\frac{1}{8}} \right)\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}
 - x - 3y + 4z = 3\\
3x + 4y - 2z = 5\\
2x + y + 2z = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - x - 2y + 4z = 3\\
 - 5y + 10z = 14\\
 - 5y + 10z = 10
\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - x - 3y + 4z = 3\\
 - 5y + 10z = 14\\
0y + 0z =  - 4
\end{array} \right.\)

Phương trình cuối vô nghiệm, suy ra hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.48 trang 77 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)