YOMEDIA

Bài tập 1 trang 132 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 132 sách GK Lý lớp 12

Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

 •  Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 132 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Thach

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng đc chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoản cách giữa 2 khe la 2mm, khoảng cách từ khe đến màn là 1m.Khoản cách giữa 5 vân tối liên tiếp đo được là 2.4mm.Toạ độ của vân sáng bậc 3 là. Cách giải

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Trần Thị Ngọc Nhung

  Tìm phát biểu đúng về vân giao thó tại vị trí có vân tối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cao vu trong

  Hai vệt sáng dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục Ox và Oy với phương trình lần lượt là: x = 6.cos(ωt + π/6) cm; y = 4.cos(ωt + 5π/12) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vệt sáng gần giá trị nào sau đây nhất?

      A. 10cm                             B. 7cm.                               C. 9cm.                              D. 5cm.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân
  Bài 10 (SGK trang 133)

  Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang
  Bài 9 (SGK trang 133)

  Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

  a) Tính khoảng vân.

  b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA