ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.11 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.11 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm ; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A. 5.        B. 2.       

C. 4.        D. 3.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là 3.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.11 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen Ngoc

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,9mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Khe s được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng. Bức xạ đơn sắc nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 3mm? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D=2m ; a=2mm . hai khe dược chiếu bằng ánh sáng trắng ( có bước sóng từ 0,4um đến 0,75 um). Tại điểm trên màn quan sát cách vân trắng chính giữa 3,3mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng tại đó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Chiếu sáng các khe I-âng bằng đèn Na có bước sóng λ1 = 420 nm ta quan sát được trên màn ảnh có 8 vân sáng, mà khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng là 3,5 mm. Nếu thay thế đèn Na bằng nguồn phát bức xạ có bước sóng λ2 thì quan sát được 9 vân, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 7,2 mm. Xác định bước sóng λ2

    A. λ2 = 560 nm.           B. λ2 = 450 nm.         C. λ2 = 480 nm.         D. λ2 = 432 nm.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Thánh Tông
  1. Trong thí nghiệm Y âng. 2 khe cách nhau 0,8mm và cách màn 1,2m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc λ1= 0,75μm và λ2= 0,5μm vào 2 khe Y âng. Nếu bề rộng vùng giao thoa là 10mm thì có bao nhiêu vân sáng có màu giống vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm?
  2. Một vật giao động điều hoà với tần số 1Hz, biên độ 10cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật dao động được khi đi hết đoạn đường 30cm là?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu tới 2 khe chùm sáng hẹp gồm 2 bức xạ đơn sắc thu được khoảng vân trên màn lần lượt là i1 = 0,3mm và i2 = 0,4mm. Trên bề rộng giao thoa trường xét 2 điểm M, N hai phía với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt những khoảng 5,5mm và 2,2cm. Hỏi trong khoảng MN quan sát được bao nhiêu vị trí mà tại đó vân sáng của bức xạ 1 trùng với vân tối của bức xạ 2; vị trí trên màn có sự chồng chập vân sáng của bức xạ 1 trùng với vân tối của bức xạ 2 cách vân sáng trung tâm khoảng gần nhất là bao nhiêu?

  A.13 vị trí; 0,6mm.

  B.23 vị trí; 0,6mm.

  C.22 vị trí; 1,2mm.

  D.23 vị trí; 1,2mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn (E) là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,50μm; Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân tối bậc 4 là:

  A.2,5 mm.

  B.3,5 mm.

  C.3 mm.

  D.4 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  trong  một thí nghiệm về giao thoa sóng ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe Young là 3mm khoảng cách từ màn chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38-0,76 micromet. Trên màn quan sát thu được các dãy quang phổ.Bề rộng của dãy quang phổ bậc 1 là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Trong thí nghiệm giao thoa chiếu đồng hai hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 420nm và 525nm. Hệ vân giao thoa trên màn , tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ lamda1 và điểm N vân sáng bậc 11 của bức xạ lamda2. Điểm MN nằm cùng phái so với vân trung tâm. Tìm số vân sáng trong khoảng MN

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1