ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.3 trang 67 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.3 tr 67 sách BT Lý lớp 12

Ánh sáng đơn sắc màu lam - lục, có tần số bằng bao nhiêu ?

A. 6.1012 Hz.     B. 6.1013 Hz.  

C. 6.1014 Hz.     D. 6.1015 Hz.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Ánh sáng đơn sắc màu lam - lục, có tần số bằng 6.1014 Hz.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.3 trang 67 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1