YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.2 trang 67 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.2 tr 67 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm với khe Y-âng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm thì khoảng vân đo được là 0,2 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,7 μm thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu ?

A. 0,3 mm.        B. 0,35 mm.       

C. 0,4 mm.        D. 0,45 mm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Khoảng vân đo được là 0,35 mm.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.2 trang 67 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF