ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.14 trang 69 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.14 tr 69 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân chính giửa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

A. 9,9 mm.        B. 19,8 mm.

C. 29,7 mm.        D. 4,9 mm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là 9,9 mm.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.14 trang 69 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thùy Nguyễn

  Tiến hành giao thoa với hai khe i-âng ánh sáng trắng có a= 2mm, D=2m,  520nm<\(\lambda\)<680 nm

  tìm khoảng cách nhỏ nhất từ vân sáng trung tâm tới vị trí mà tại đó có 2 vân sáng trùng nhau?

  giải

  khoảng cách có 2 vân sáng trùng nhau tức xảy ra sự chồng chập quang phổ, ta có

  k* 0,68 - (k+1)*0,52 \(\ge\) 0                 suy ra k\(\ge\)3,25          chọn k =4

  suy ra xmin\(\frac{5\times0,52\times D}{a}\)= 2,6 mm         nhưng tại sao đáp án lại ra có 2,08 mm vậy thầy. mong thầy xem giúp em ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Sam sung

  Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\). Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

  A.\(2\lambda.\)

  B.\(1,5\lambda.\)

  C.\(3\lambda.\)

  D.\(2,5 \lambda.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm ?

  A.0,50 \(\mu m.\)

  B.0,48 \(\mu m.\)

  C.0,64 \(\mu m.\)

  D.0,45 \(\mu m.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  TN giao thoa qua khe Young. Hiệu đường đi từ 2 khe S1S2 đến điểm M trên màn =2.5 micro m. Tìm bước sóng của ás thấy được có bước sóng từ 0.4 đến 0.76 micro m khi giao thoa cho vann sáng tại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. các khe S1S2 được chiếu bởi á đơn sắc. a=0,5mm D=2m. bước sóng lamđa=0,5micro m. miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. tính số vân tối quan sát được trên màn

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hi hi

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng có bước sóng , người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Trong một thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồn hai đơn sắc có bước sóng lamda1=500nm và lamda2=750nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Xét 2 điểm M,N ở cùng một phía so với vân sáng giữa. Khi đó tị M vân sáng bậc 6 của bức xạ lamda1 và tại N là vân sáng bậc 6 của bức xạ lamda2. Gọi I là trung điểm M,N. Trong khoảng giữa I và N có bao nhiêu vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1