ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.10 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.10 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác ?

A. 4.        B. 3.       

C.7.        D. 8.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án A.

Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm có 4 vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.10 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 29,3 mm. Số vân sáng quan sát được trên MN của hai bức xạ là A. 71. B. 69. C. 67. D. 65.

  Mọi người giúp mình với. mình làm không ra đáp án

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Nguyên

  Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng .

  Khoảng giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3, 2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với

  vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 9 mm có số vân sáng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Trong TN Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giửa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m,khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 2mm.

  a) Xác định khoảng vân và bước sóng dùng trong thí nghiệm

  b)Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 1 khoảng 1,75mm; điểm N cách vân trung tâm 1,25mm là vị trí vân sáng hay tối?Bậc(thứ) bao nhiêu? Tính tổng số vân sáng, vân tối trong khoảng M,N

  c)chiếu ánh sáng trắng 0,38 (μm) λ 0,76 (μm) chiếu sáng 2 khe. Hãy cho biết có những bức xạ nào cho vân sáng trùng bước sóng bậc 4 của λ

  LÀM HỘ MÌNH BÀI TẬP NÀY NHA! CẢM ƠN NHIỀU!!!!vuivuivuivui

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Trong thí nghiệm I - âng, khoảng cách giữa khe là a=1,5mm, d=2m. Nguồn S chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 4/3 λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. Khoàng vân i1 và λ2 bằng

  A. 0,64mm và 0,64μm

  B. 0,56mm và 0,57μm

  C. 0,44mm và 0,69μm

  D. 0,43mm và 0,75μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  thực hiện giao thoa ánh sáng. khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m .Khi chiếu bước sóng \(\lambda\)=0,6\(\mu m\) trên màn đối xứng thì có 19 vân sáng với hai mép ngoài cùng là hai vân sáng.Khi chiếu bước sóng \(\lambda'\)=0,4\(\mu m\) thì trên màn có bao nhiêu vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Giao thoa khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\). Hai khe cách nhau 2mm. Các vân giao thoa được quan sát trên màn song song và cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dịch chuyển màn ra xa thêm 0,4m theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân tăng thêm 0,15mm. Bước sóng bằng 

  A. 0,6 \(\mu m\)

  B. 0,4 \(\mu m\)

  C. 0,5 \(\mu m\)

  D. 0,75 \(\mu m\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng. Khe hẹp S phát ra đồng thời 2 bức xạ có bước song λ1=4410 A0 và λ2 . Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm còn có 9 vân sáng khác . Biết 0,38 <= λ2 <=0,76 um . Giá trị λ2 là 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng , khe hẹp S phát ra bước sóng λ=0,5 um . Hai khe cách nhau 0,5mm. Mặt phẳng chứa hai khe cách nằm 1,5m . Trên màn , khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 la :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1