YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.10 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.10 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác ?

A. 4.        B. 3.       

C.7.        D. 8.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm có 4 vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.10 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF