ADMICRO
UREKA

Bài tập 25.25 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.25 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phảng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

a) Tính các khoảng vân i1 và i2 cho bởi hai bức xạ giới hạn 750 nm và 400 nm của phổ khả kiến.

b) Ở điểm A trên màn M, cách vân chính giữa 2 mm có vân sáng của những bức xạ nào và vân tối của những bức xạ nào ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Với λ1 = 750 nm = 0,75 μm thì i1 = 0,6mm.

Với λ2 = 400 nm = 0,4 μm thì i2 = 0,32mm.

b) Đặt \(X = OM = ki = k\frac{{\lambda D}}{a}\) thì bức xạ nào ứng với k nguyên sẽ cho vân sáng, bức xạ ứng với k nửa nguyên cho vân tối.

Do λ chỉ ở trong khoảng 400 nm và 750 nm, nên khoảng vân i lớn nhất cũng chì bằng i1 và nhỏ nhất cũng chỉ bằng i2 nên k phải ở trong khoảns k1 và k2 xấc định bởi :

x = k1i1 = k2i2 hay là 2 = 0,6k1 = 0,32k2

tức là k1 = 2: 0,6 = 3,3 ... và k2 = 2:0,32 = 6,25. Như vây 3,3 < k < 6,25.

Từ 3,3 đến 6,25 có ba số nguyên : 4, 5, 6 và có ba số nửa nguyên 3,5 ; 4,5 và 5,5.

Vậy, có ba bức xạ cho vân sáng, bước sóng lần lượt là :

λ1 = 625 nm; λ2 = 500nm; λ3 = 417nm.

Và cũng có ba bức xạ cho vân tối, bước sóng lần lượt :

λ1' = 714nm; λ2' = 556nm; λ3' = 455nm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.25 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

  A.7.

  B.5.

  C.8.

  D.6.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

  A.6i.

  B.3i.

  C.5i.

  D.4i.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Iâng cho a = 1,2 mm , \(\lambda=0,6\mu m\) .Trên màn ảnh người ta đếm được 16 vân sáng trải dài trên bề rộng 18 mm

  a. Tính khoảng cách từ 2 khe tới màn

  b. Thay ánh sáng đơn sắc khác \(\lambda '\) trên vùng quan sát ta đếm được 21 vân sáng . Tìm \(\lambda'\)

  c. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 6mm là vân sáng hay vân tôí bậc mấy , thứ mấy ? đối với 2 ánh sáng đơn sắc trên 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Trong thí nghiêm Yâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe Yâng là 1 mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m . Chùm sánh chiếu vào khe S có 2 bước sóng lần lươt là 0.4um và lamda2 . Trên màn xét khoảng MN bằng 4.8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N Bước sóng lamda 2 là    ( không hiểu chỗ :"Trên màn xét khoảng MN bằng 4.8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N") Vẽ hình và giải thích rõ giùm.

  A 0.48um                                    C 0.64um

  B 0.6um.                                      D 0.62um                                                                                                                                        

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Trong thí nghiệm Young thực hiện đồng thời 2 bức xạ đown đơn sắc ,có khoảng vân lần lượt là i1= 0.9mm và i2=0.6mm . Biết bề rộng của trường giao thoa là 10mm . Số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là 

  a. 5 

  b. 6 

  c. 7 

  d.4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước song 0,4 \(\mu\)m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm

  A.3,2 mm.

  B.4,8 mm.

  C.1,6 mm.

  D.2,4 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng

  A.1,2 mm.

  B.1,5 mm.

  C.0,9 mm.

  D.0,3 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng\(\lambda = 0,6 \mu m.\) . Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc bốn bằng bao nhiêu?

  A.4,8 \(\mu\)m.

  B.2,4 \(\mu\)m.

  C.3,6 \(\mu\)m.

  D.1,2  \(\mu\)m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-Âng chiếu đồng thời hai bức xạ λ1λ1 và λ2λ2 với khoảng vân thu được trên màn của hai bức xạ lần lượt là 0,5mm và 0,4mm. Xét hai điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì λ1λ1 cho vân sáng còn λ2λ2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? 
  A. 2
  B. 5
  C. 3
  D. 4

  bài này mình giải như thế này:  AB=5 mm=n1.i1 => n1=10 khoảng do các vân sáng bx 1 tạo được=>  bx 1 có 11 vân sáng

  tương tự ta cũng có AB= (n2+0,5) i2 => n2=12 khoảng => 13 vân sáng của bx 2

  số vân sáng trùng nhau sẽ là 11+13-22=2 vân. 

  đáp án là A,nhưng lại sai ,đáp án chính xác là C. mọi người giải thích hộ mình nhé.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Trong thí nghiệm i âng về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng

  lần lượt là lamda1= 400nm   ,  lamda2= 600 nm , lamda 3 = 750 nm

  Trên màn trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng có 

  sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vân trở lên là:

  A. 10                     B.11

  thưa thầy trong khoảng giữa 3 vân sáng..... thì không tính vân sáng ở giữa đúng không ạ 

   

  em tính ra nếu không tính O1 thì là 10 nhưng đáp án ghi 11.   có 1 số dạng tính Nqs trên màn cũng có câu

  trong khoảng như này thì ngta cũng không tính O1. vậy   đáp án là 10 hay 11 ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng có a= 1mm , D= 1m. khe S chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc với giá trị 

  lần lượt là lamđa1 = 400nm,    lamđa2= 500nm ,    lamđa3= 600nm

  gọi M là điểm giao thoa trên màn cách vị trí trung tâm O 1 khoảng 7 mm. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn OM

  A. 19                                   B.25                              C.31                               D.42

  Thưa thầy cho em hỏi cách tính Nqs =  N1 + N2 + N3  -  N123  -  N12  -  N23  -  N13  có đúng không ạ

  và nếu hỏi trên đoạn thì mỗi N1, N2, N3 có tính thêm vân sáng trung tâm không ạ?

    N12, N23, N13  không tính vị trí trùng của N123 (vị trí trùng của 3 bức xạ) đúng không ạ?

  bài làm

  i123= 15i1 = 6mm      suy ra  n123 = 2   

  -OM/i1 =  17,5             suy ra n1= 18 ( tính cả vân trung tâm)

  -OM/i2 = 14          suy ra n2= 15        ( tính cả vân trung tâm)

  -OM//i3 = 11,67    suy ra n3 = 12     (tính cả vân trung tâm)

  -OM/i12 = 3,5       suy ra n12= 2 ( không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  -OM/ i23 = 2,33     suy ra n23 = 1 (không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  -OM/i13 = 5,83       suy ra n13 = 4 (không tính vị trí trùng của 3 bức xạ)

  Nqs= n1 + n2 + n3 - n123 - n12 - n23 - n13 =   18 + 15 + 12 - 2 - 2 - 1 - 4 =36 vân

  đáp án là A. 19.    thầy xem giúp em sai ở đâu với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  trong thí nghiệm giao thoa giữa 2 khe I-âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ thu được khoảng vân là i1= 0,5 mm,   i2= 0,3 mm

  Xét 2 điểm A,B trên màn cách nhau 9mm. Tại A và B cả 2 bức xạ đều cho vân tối. Trên đoạn AB đếm được 42 vân sáng

  hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân

  em đếm đc 4 vân là đúng hay sai ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Trong thí nghiệm i-âng. a= 2mm, D=2m. chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng lamđa 1= 400nm

  lamđa 2= 600nm. M,N là 2 điểm cùng 1 phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 5mm, 29,3mm. 

  Số vân sáng quan sát được trên MN là?

  A. 71

  B.69

  C. 67

  D.65

  thầy tính giúp em với ạ. em ra 81 nhưng k có trong đáp án :d

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Trong thí nghiệm I-âng, cho a=1,5mm, D= 1,2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng lamđa 1 = 450 nm 

  và lamđa2= 600nm. Trên màn quan, trong khoảng giữa các vân sáng trùng nhau lần đầu và lần thứ 3 có bao nhiêu

  vân sáng của 2 bức xạ ( không tính tại vân trung tâm)?

  thầy xem giúp em với ạ. em tính ra 13 nhưng đáp án chỉ có 11 vân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng nếu chiếu vào ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamđa1 = 600nm thì trên một đoạn của màn có

  chứa 7 vân sáng (vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu chiếu 2 bức xạ gồm bức xạ trên và bức xạ có lamđa2= 400nm đồng thời thì

  trên đoạn đó đếm được bao nhiêu vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một

  phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm. a= 1mm, D=1m. màu của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

  A. đỏ

  B. lục

  C. chàm

  D. tím

  đáp án D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

  A.5,5.1014 Hz.

  B.4,5. 1014 Hz.

  C.7,5.1014 Hz.

  D.6,5. 1014 Hz.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Thí nghiệm Young với đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lamda1 = 0,42 micromet, lamda2 = 0,75 micromet. Coi vạch tối trên màn là vị trí trùng nhau của 2 vân tối của 2 bức xạ. Trong khoảng giữa hai vạch sáng trên màn gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm.

  A.có 1 vạch tối

  B.có 2 vạch tối

  C.có 3 vạch tối

  D.không có vạch tối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Trong thí nghiệm Young về giao thoa sóng ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồmg thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=420nm, λ2=540nmvà λ3 chưa biết. Có a=1,8mm D=4m> Biết vị trí vân tối gần tâm nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 cảu λ3. Tìm khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sángchung của λ2,λ3
  A54mm B.42mm C.33mm D.16mm

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • bala bala

  Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe đến khi thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì dừng lại. Khi đó, người ta thấy vị trí này cách vị trí ban đầu một đoạn 0,75m. Bước sóng λ có giá trị là: 

  A. 0,60mm.

  B. 0,64mm.

  C. 0,50mm.

  D. 0,70mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  rong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa 2 khe là 0,5mm, màn quan sát cách 2 khe 2m, khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,2cm . chắn sau khe S1 bằng 1 tấm thủy tinh rất mỏng chiết suất n=1,5 thì thấy vân sáng trung tâm bị dịch đến vi trí của vân sáng bậc 20 ban đầu . tính chiều dày của bản thủy tinh
  A: e=36 micromet
  B: e=14
  C: e=2
  D: e=24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có

  bước sóng \(\lambda_1\)

   . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có

  10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda_2=\frac{5}{3}\lambda_1\)  thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

  A.7 B. 5 C. 8. D. 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan sát là 1 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai bằng

  A.2 mm.

  B.1 mm.

  C.3 mm.

  D.4 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Trong thí nghiệm khe Iâng, ta có a = 0,5mm, D = 2 m. thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng\(\lambda \) = 0,5 \(\mu m\) . Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

  A.15.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Hãy chọn đáp án đúng.

  Nếu làm thí nghiệm Y - âng với ánh sáng trắng thì :

  A.chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số 0 vẫn có màu trắng,

  B.hoàn toàn không quan sát được vân.

  C.vẫn quan sát được vân, không khác gì vân của ánh sáng đơn sắc.

  D.chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng yaang có a=1mm, D=2m .chiếu ánh sáng trắng co lamda nằm trong đoạn (0,39;0,76)khoẳng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân trung tâm trên màn là

  A     3,24     

  B     2,4

  C     1,64     

  D     2,34

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Thu Hang

  Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a=0,5mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1m . Nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ có bước sóng λ1=0,4.μm,λ2=0,5.μm,λ3=0,6.μm. Trên khoảng từ M đến N với MN=6cm có bao nhiêu vân cùng màu với vân trung tâm biết rằng tại M và N là hai vân cùng màu với vân trung tâm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young , khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6μm,Khoảng cách giữa 2 khe là0,6mm.,khoảng cách từ S đến S1S2 là d=80cm.khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m.O là vị trí tâm của màn.Cho khe S tính tiến xuống dưới theo phương song song với màn 1 đoạn tối thiểu là bao nhiêu để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng, có bước sóng từ 400 nm đến 760 nm. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 0,72 cm là

  A.5.

  B.4.

  C.2.

  D.3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là

  A.8.

  B.9.

  C.11.

  D.13.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON