ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.25 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.25 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phảng của hai khe một khoảng D = 1,2 m.

a) Tính các khoảng vân i1 và i2 cho bởi hai bức xạ giới hạn 750 nm và 400 nm của phổ khả kiến.

b) Ở điểm A trên màn M, cách vân chính giữa 2 mm có vân sáng của những bức xạ nào và vân tối của những bức xạ nào ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Với λ1 = 750 nm = 0,75 μm thì i1 = 0,6mm.

Với λ2 = 400 nm = 0,4 μm thì i2 = 0,32mm.

b) Đặt \(X = OM = ki = k\frac{{\lambda D}}{a}\) thì bức xạ nào ứng với k nguyên sẽ cho vân sáng, bức xạ ứng với k nửa nguyên cho vân tối.

Do λ chỉ ở trong khoảng 400 nm và 750 nm, nên khoảng vân i lớn nhất cũng chì bằng i1 và nhỏ nhất cũng chỉ bằng i2 nên k phải ở trong khoảns k1 và k2 xấc định bởi :

x = k1i1 = k2i2 hay là 2 = 0,6k1 = 0,32k2

tức là k1 = 2: 0,6 = 3,3 ... và k2 = 2:0,32 = 6,25. Như vây 3,3 < k < 6,25.

Từ 3,3 đến 6,25 có ba số nguyên : 4, 5, 6 và có ba số nửa nguyên 3,5 ; 4,5 và 5,5.

Vậy, có ba bức xạ cho vân sáng, bước sóng lần lượt là :

λ1 = 625 nm; λ2 = 500nm; λ3 = 417nm.

Và cũng có ba bức xạ cho vân tối, bước sóng lần lượt :

λ1' = 714nm; λ2' = 556nm; λ3' = 455nm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.25 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1