ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.12 trang 69 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.12 tr 69 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đồng thời phát hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm, bức xạ màu lục có bước sóng X (có giá trị nằm trọng khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là

A. 500 nm.        B. 520 nm.       

C. 540 nm.        D. 560 nm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Giá trị của λ là 560 nm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.12 trang 69 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Lưu
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng trắng chiếu vào có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm. M là 1 điểm trên màn giao thoa,ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và 1 trong 3 bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm.Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Minh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,55 \(\mu\)m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là 

   

  A.  1,2 mm. 

  B. 1,0 mm.

  C. 1,3 mm.

  D. 1,1 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng đỏ có bước sóng 0,72μm và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 500nm đến 575nm. Giữa hai vân áng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân màu đỏ. Giữa hai vân áng liên tiếp cùng màu vân trung tâm người ta đếm được 12 vân màu đỏ thì có tổng số vân sáng là bao nhiêu.

  A. 32 vân

  B. 27 vân

  C. 21 vân

  D. 35 vân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Một nguồn sáng điểm nằm cách đều 2 khe Young và phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamđa1,và lamđa2.khoảng vân của đơn sắc λ1 đo được là 3mm.trong khoảng rộng L= 2,4cm trên màn,đếm được 17 vạch sáng,trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân; biết rằng 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. số vân sáng của đơn sắc λ2 là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 10 Trả lời
 • May May

  Trong thí nghiệm y âng chiếu vào khe F 3 thành phần đơn sắc i1=0,8 i2=1,12 i3=1,44 (mm) a=1mm D=2000mm. Trên màn có những vị trí ở đó các bức xạ cho vân tối cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d . Tìm d?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc \(\lambda\), màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân tối thứ 3. Nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng \(\Delta\)a thì tại M là vân sáng bậc n và bậc 3n. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm \(2\Delta\)a thì tại M là:

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là hai vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là 

                        A. 10.                B. 13.                           C. 11.                          D. 12.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Thí nghiệm GT AS bằng khe Young.Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là : \(\lambda\)1 = 0,64\(\mu\)m, \(\lambda\)2 = 0,54\(\mu\)m, \(\lambda\)3 = 0,48\(\mu\)m. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?

                            A. 24               B. 27              C. 32          D. 18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1