ADMICRO
VIDEO

Bài tập 25.26 trang 72 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.26 tr 72 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m. Bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tính tổng số vân sáng’và vân tối trong miền giao thoa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng vân giao thoa :

\(i = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{0,{{6.10}^{ - 6}}.2,5}}{{{{10}^{ - 3}}}} = 1,{5.10^{ - 3}}m = 1,5mm\)

Số khoảng vân trong một nửa bề rộng của miền giao thoa :

\(N = \frac{L}{{2i}} = \frac{{2,5}}{{2.1,5}} = 4,17\)

Số vân sáng trong một nửa bề rộng, không kể vân trung tâm là 4 vân. Số vân sáng trong cả bề rộng của miền giao thoa, kể cả vân trung tâm :

(2.4) + 1 = 9 vân

Số vân tối trong một nửa bề rộng : 4 vân.

Số vân tối trong cả bề rộng của miền giao thoa : 2. 4 = 8 vân.

Tổng số vân sáng và vân tối trong miền giao thoa : 9 + 8 = 17 vân.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.26 trang 72 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON