YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 133 SGK Vật lý 12

Giải bài 9 tr 133 sách GK Lý lớp 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài giao thoa với ánh sáng đơn sắc, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của bước sóng, khoảng cách a giữa 2 khe hẹp và bề rộng giao thoa D, yêu cầu ta xác định giá trị của khoảng vân và khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính khoảng vân từ công thức: \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\)

    • Bước 2: Tính khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 từ công thức vân sáng 

      • \(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}=ki\)

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

  • Ta có :

Câu a:

 \(\small i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{0,6.10^{-6}.0,5}{1,2} =0,25.10^-^6m =0,25mm\) 

Câu b:

Ta có: \(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}=ki\) = 4.0,25 = 1mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 133 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF