Bài tập 9 trang 133 SGK Vật lý 12

Giải bài 9 tr 133 sách GK Lý lớp 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng λ = 600nm chiếu sáng hai khe hẹp F1, Fsong song với F và cách nhau 1,2mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5m.

a) Tính khoảng vân.

b) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định và phương pháp: 

Bài 9 là dạng bài giao thoa với ánh sáng đơn sắc, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của bước sóng, khoảng cách a giữa 2 khe hẹp và bề rộng giao thoa D, yêu cầu ta xác định giá trị của khoảng vân và khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tính khoảng vân từ công thức: \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\)

  • Bước 2: Tính khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 từ công thức vân sáng 

   • \(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}=ki\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau: 

 • Ta có :

Câu a:

 \(\small i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{0,6.10^{-6}.0,5}{1,2} =0,25.10^-^6m =0,25mm\) 

Câu b:

Ta có: \(x_k=k.\frac{\lambda D}{a}=ki\) = 4.0,25 = 1mm

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 9 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 133 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hoàng duy

  Trong thí nghiệm giao thoa chiếu đồng hai hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 420nm và 525nm. Hệ vân giao thoa trên màn , tại điểm M là vân sáng bậc 4 của bức xạ lamda1 và điểm N vân sáng bậc 11 của bức xạ lamda2. Điểm MN nằm cùng phái so với vân trung tâm. Tìm số vân sáng trong khoảng MN

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng trắng chiếu vào có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm. M là 1 điểm trên màn giao thoa,ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và 1 trong 3 bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm.Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,55 \(\mu\)m. Hệ vân trên màn có khoảng vân là 

   

  A.  1,2 mm. 

  B. 1,0 mm.

  C. 1,3 mm.

  D. 1,1 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng đỏ có bước sóng 0,72μm và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 500nm đến 575nm. Giữa hai vân áng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm, người ta đếm được 4 vân màu đỏ. Giữa hai vân áng liên tiếp cùng màu vân trung tâm người ta đếm được 12 vân màu đỏ thì có tổng số vân sáng là bao nhiêu.

  A. 32 vân

  B. 27 vân

  C. 21 vân

  D. 35 vân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Một nguồn sáng điểm nằm cách đều 2 khe Young và phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamđa1,và lamđa2.khoảng vân của đơn sắc λ1 đo được là 3mm.trong khoảng rộng L= 2,4cm trên màn,đếm được 17 vạch sáng,trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân; biết rằng 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. số vân sáng của đơn sắc λ2 là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 10 Trả lời