YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.8 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.8 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

A. 2λ.        B. 1,5λ.       

C. 3λ.        D. 2,5λ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 2,5λ.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.8 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF