YOMEDIA

Bài tập 6 trang 132 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 132 sách GK Lý lớp 12

Chỉ ra công thức tính khoảng vân?

A.  \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\);                  B. \(i=\frac{\lambda a}{D}\);

C. \(i=\frac{aD }{\lambda }\);                   D.  \(i=\frac{a}{\lambda D}\).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

 • Công thức tính khoảng vân: \(\small i=\frac{\lambda D}{a}\)

⇒ Đáp án A

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 132 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Trong thí nghiệm I-âng, cho a = 2 mm, D = 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 29,3 mm. Số vân sáng quan sát được trên MN của hai bức xạ là A. 71. B. 69. C. 67. D. 65.

  Mọi người giúp mình với. mình làm không ra đáp án

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng .

  Khoảng giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3, 2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn và ở hai bên so với

  vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 9 mm có số vân sáng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Trong TN Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giửa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là 2mm. khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m,khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 2mm.

  a) Xác định khoảng vân và bước sóng dùng trong thí nghiệm

  b)Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 1 khoảng 1,75mm; điểm N cách vân trung tâm 1,25mm là vị trí vân sáng hay tối?Bậc(thứ) bao nhiêu? Tính tổng số vân sáng, vân tối trong khoảng M,N

  c)chiếu ánh sáng trắng 0,38 (μm) λ 0,76 (μm) chiếu sáng 2 khe. Hãy cho biết có những bức xạ nào cho vân sáng trùng bước sóng bậc 4 của λ

  LÀM HỘ MÌNH BÀI TẬP NÀY NHA! CẢM ƠN NHIỀU!!!!vuivuivuivui

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Trong thí nghiệm I - âng, khoảng cách giữa khe là a=1,5mm, d=2m. Nguồn S chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 4/3 λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56mm. Khoàng vân i1 và λ2 bằng

  A. 0,64mm và 0,64μm

  B. 0,56mm và 0,57μm

  C. 0,44mm và 0,69μm

  D. 0,43mm và 0,75μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  thực hiện giao thoa ánh sáng. khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m .Khi chiếu bước sóng \(\lambda\)=0,6\(\mu m\) trên màn đối xứng thì có 19 vân sáng với hai mép ngoài cùng là hai vân sáng.Khi chiếu bước sóng \(\lambda'\)=0,4\(\mu m\) thì trên màn có bao nhiêu vân sáng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>