ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.23 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.23 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng λ1 = 640 nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục. Hỏi :

- Giữa hai vân sáng nói trên có bao nhiêu vân màu đỏ ?

- Bước sóng của bức xạ màu lục là bao nhiêu ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân sáng màu lục, giữa 7 vân màu lục này có 6 khoảng vân màu lục cộng thêm hai khoảng nữa từ hai vân ở hai đầu đến hai vân trùng với vân màu đỏ.

Vậy, có tất cả 6 + 2 = 8 khoảng vân màu lục il

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa lại có một số nguyên lần khoảng vân iđ màu đỏ, tức là ta có : 8il = kiđ

k phải là một số nguyên và nguyên tố cùng số 8.

Mà iđ lại lớn hơn il nên k chỉ có thể là 3, 5 hoặc 7.

⇒ k = 3. Ta có: 8il = 3iđ hay là 8λl = 3λđ (vì i tỉ lệ thuận với λ)

Do đó : λl = 3λđ/8 = 3.640/8 = 240 nm.

Bức xạ này ở trong miền tử ngoại (loại).

k = 5 Làm tương tự ta cũng được :

λl = 5λđ/8 = 5.640/8 = 400 nm.

Bức xạ này có màu tím nên cũng không chấp nhận được.

k = 7; λl = 7λđ/8 = 7.640/8 = 560 nm.

Bức xạ này đúng là có màu lục.

Vậy :

- Giữa hai vân sáng nói trên có 7 - 1 vân màu đỏ.

- Bước sóng của bức xạ lục là 560 nm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.23 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhật Minh

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y_âng, 2 khe được chiếu bởi chùm sáng gồm 3 bức xạ đơn sắc λđỏ= 0,42μm λlục=0,56μm  λtím=0,7μm. Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục Tìm số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Trang

  Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm với hai khe Young cách nhau a = 0,5 mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D = 2 m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm, cách vân sáng trung tâm 3,6 mm và 2,4 mm, ta có vân tối hay sáng?

  A.Vân ở M và ở N đều là vân sáng.

  B.Vân ở M và ở N đều là vân tối.

  C.Ở M là vân sáng, ở N là vân tối.

  D.Ở M là vân tối, ở N là vân sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được

  A.vân sáng bậc 2.

  B.vân sáng bậc 3.

  C.vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

  D.vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Trong thí nghiệm giao thoa Young các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Cho \(\lambda_{đỏ}=0,76 \mu m\),\(\lambda_{tím}=0,4\mu m\) . Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

  A.4,8mm.

  B.2,4mm.

  C.24mm.

  D.2,4nm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta bố trí sao cho khoảng cách S1S2=a=4mm, khoảng cách từ S1 và S2 đến màn quan sát là D=2m. Quan sát cho thấy trong phạm vi giữa hai điểm P,Q đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, tại P và Q là hai vân sáng. Biết PQ=3mm.
  a) Tính bước sóng do các nguồn phát ra.
  b) Điểm M1 có tọa độ XM1=0,75mm là vân sáng hay vân tối?
  c) Điểm M2 cách M1 một khoảng 1,8 mm là vân sáng hay vân tối?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe sáng được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 0,38 \(\mu m\) đến 0,76 \(\mu m\). Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 \(\mu m\) còn có bao nhiêu vân sáng của ánh sáng đơn sắc khác ?

  A.4.

  B.3.

  C.7.

  D.8.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Trong thí nghiệm yuong về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sang la a khoang cach tu man toi khe la D=1,2m.Đặt trong khoảng giữa hai khe 1 thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng hai khe.Di chuyển thấu kính dọc theo trục chinh, thấy có hai vị trí cho ảnh rỏ nét cả hai khe trên man,2 ảnh cách nhau các khoảng 0,4mm va 1,6mm.Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc thu được hệ vân giao thoa trên mạn có khoảng vân la i=0,72mm.Tìm bước sóng của ánh sáng 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1