YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.23 trang 71 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.23 tr 71 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng λ1 = 640 nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn quan sát, người ta thấy giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục. Hỏi :

- Giữa hai vân sáng nói trên có bao nhiêu vân màu đỏ ?

- Bước sóng của bức xạ màu lục là bao nhiêu ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa có 7 vân sáng màu lục, giữa 7 vân màu lục này có 6 khoảng vân màu lục cộng thêm hai khoảng nữa từ hai vân ở hai đầu đến hai vân trùng với vân màu đỏ.

Vậy, có tất cả 6 + 2 = 8 khoảng vân màu lục il

Giữa hai vân sáng cùng màu với vân chính giữa lại có một số nguyên lần khoảng vân iđ màu đỏ, tức là ta có : 8il = kiđ

k phải là một số nguyên và nguyên tố cùng số 8.

Mà iđ lại lớn hơn il nên k chỉ có thể là 3, 5 hoặc 7.

⇒ k = 3. Ta có: 8il = 3iđ hay là 8λl = 3λđ (vì i tỉ lệ thuận với λ)

Do đó : λl = 3λđ/8 = 3.640/8 = 240 nm.

Bức xạ này ở trong miền tử ngoại (loại).

k = 5 Làm tương tự ta cũng được :

λl = 5λđ/8 = 5.640/8 = 400 nm.

Bức xạ này có màu tím nên cũng không chấp nhận được.

k = 7; λl = 7λđ/8 = 7.640/8 = 560 nm.

Bức xạ này đúng là có màu lục.

Vậy :

- Giữa hai vân sáng nói trên có 7 - 1 vân màu đỏ.

- Bước sóng của bức xạ lục là 560 nm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.23 trang 71 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF