ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.21 trang 70 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.21 tr 70 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,8 mm. Hệ vân được quan sát qua một kính lúp, trong đó có một thước đo cho phép ta đo các khoảng vân chính xác tới 0,01 mm (gọi là thị kính trắc vi). Ban đầu, người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4 mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị 2,88 mm. Tính bước sóng của bức xạ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi D là khoảng cách từ màn mang hai khe F1, F2 đến mặt phẳng tiêu vật của kính lúp, ở vị trí thứ nhất, và D + 30 là khoảng cách ở vị trí thứ hai. Ta có hai phương trình :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{i = \frac{{2,4}}{{16}} = \frac{{\lambda D}}{a} = \frac{{\lambda D}}{{1,8}}}\\ {}&{i' = \frac{{2,88}}{{12}} = \frac{{\lambda \left( {D + 30} \right)}}{a}} \end{array} \)

Giải ra ta được : D = 50 cm và λ = 0,54 μm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.21 trang 70 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Thị Nhàn

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S cách đều hai khe phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,48 ; 0,56 và 0,64 (đơn vị 10-6m). Trên màn quan gọi M và N là hai vạch liên tiếp có màu giống màu vạch sáng trung tâm. Tổng số vân sáng của 3 bức xạ trên có trong khoảng MN( k kể M và N) là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Cam Ngan

  Trong thí nghiệm về giao thoa.nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 750 nm , 675 nm và 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5.10-6 m có vân sáng của bức xạ nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 1 m. Người ta dùng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2 cm và 6 cm. Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N.

  A. 28                              B. 21                               C. 33                              D. 49

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)= 0,64\(\mu\)m. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.15.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Thí nghiệm giao thoa khe Y - âng, hai khe cách nhau 0,8 mm, màn cách hai khe 2,4 m, ánh sáng làm thí nghiệm có \(\lambda\) = 0,64 \(\mu\) m. Bề rộng của vùng giao thoa trường là 4,8 cm. Số vân sáng trên màn là

  A.25.

  B.24.

  C.26.

  D.23.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Trong thí nghiệm khe Y - âng với a = 0,5 mm, D = 2 m. Thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng \(\lambda \)= 0,5\(\mu m\) . Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

  A.14.

  B.16.

  C.17.

  D.18.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh áng, nguồn \(S\)phát ra 3 ánh sáng đơn sắc:λtím=0,42μm, λlục=0,56μm,,λđỏ=0,7μm. Tại vị trí vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất có màu giống nhau như màu của vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng màu đỏ:
  A.4          B.12        C.15            D.20

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  thực hiện thí nghiệm y_âng về giao thoa ánh sáng. hai khe sáng cách nhau 4mm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 0,6 um . Vâng sáng bậc 3 cách vâng sáng trung tâm tâm 0,9 mm. Tính khoảng cách từ 2 khe sáng đến màng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1