YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.13 trang 69 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.13 tr 69 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm, có vân sáng của hai bức xạ với bước sóng

A. 0,48 μm và 0.56 μm.        B. 0,40 μm và 0,60 μm.

C. 0,45 μm và 0,60 μm.        D. 0,40 μm và 0,64 μm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm, có vân sáng của hai bức xạ với bước sóng 0,40 μm và 0,60 μm.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.13 trang 69 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF