ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.16 trang 69 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.16 tr 69 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa trung điểm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tính bước sóng λ của bức xạ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Khoảng vân là:

\(i = \frac{{3,6}}{{9 - 1}} = 0,45mm\)

Từ công thức: \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\)

\( \Rightarrow \lambda  = \frac{{ia}}{D} = \frac{{0,45.1,2}}{{0,{{9.10}^3}}} = 0,{6.10^{ - 3}}mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.16 trang 69 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hương Lan

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 \(\mu m\) đến 0,76 \(\mu m\). Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính bề rộng quang phổ liên tục bậc ba ?

  A.2,85 mm.

  B.1,25 mm.

  C.0,95 mm.

  D.2 mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Bảo Khánh

  Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là \(\lambda\)1 = 750 nm, \(\lambda\)2 = 675 nm và \(\lambda\)3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 \(\mu\)m có vân sáng của bức xạ

  A.\(\lambda_1.\)

  B.\(\lambda_2.\)

  C.\(\lambda_3.\)

  D.\(\lambda_2,\lambda_3.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Chiếu hai khe, trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m, người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 6 gần nhau nhất bằng 3,0 mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2,0 m. Khoảng cách giữa hai khe bằng bao nhiêu?

  A.0,6 mm.

  B.1,0 mm.

  C.1,5mm.

  D.2mm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa vân tối thứ 5 và vân sáng bậc 2 là 2,8 mm. Xác định khoảng cách giữa vân tối thứ 3 và vân sáng bậc 1?

  A.2,4 mm.

  B.1,82 mm.

  C.2,12 mm.

  D.1,68 mm.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

  A.7.

  B.5.

  C.8.

  D.6.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

  A.6i.

  B.3i.

  C.5i.

  D.4i.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Trong thí nghiệm Iâng cho a = 1,2 mm , \(\lambda=0,6\mu m\) .Trên màn ảnh người ta đếm được 16 vân sáng trải dài trên bề rộng 18 mm

  a. Tính khoảng cách từ 2 khe tới màn

  b. Thay ánh sáng đơn sắc khác \(\lambda '\) trên vùng quan sát ta đếm được 21 vân sáng . Tìm \(\lambda'\)

  c. Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 6mm là vân sáng hay vân tôí bậc mấy , thứ mấy ? đối với 2 ánh sáng đơn sắc trên 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Trong thí nghiêm Yâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe Yâng là 1 mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m . Chùm sánh chiếu vào khe S có 2 bước sóng lần lươt là 0.4um và lamda2 . Trên màn xét khoảng MN bằng 4.8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N Bước sóng lamda 2 là    ( không hiểu chỗ :"Trên màn xét khoảng MN bằng 4.8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N") Vẽ hình và giải thích rõ giùm.

  A 0.48um                                    C 0.64um

  B 0.6um.                                      D 0.62um                                                                                                                                        

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1