YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.16 trang 69 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.16 tr 69 sách BT Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 1,2 mm, màn M để hứng vân giao thoa ở cách mặt phẳng chứa F1, F2 một khoảng D = 0,9 m. Người ta quan sát được 9 vân sáng. Khoảng cách giữa trung điểm hai vân sáng ngoài cùng là 3,6 mm. Tính bước sóng λ của bức xạ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng vân là:

\(i = \frac{{3,6}}{{9 - 1}} = 0,45mm\)

Từ công thức: \(i = \frac{{\lambda D}}{a}\)

\( \Rightarrow \lambda  = \frac{{ia}}{D} = \frac{{0,45.1,2}}{{0,{{9.10}^3}}} = 0,{6.10^{ - 3}}mm\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.16 trang 69 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF