YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 133 SGK Vật lý 12

Giải bài 8 tr 133 sách GK Lý lớp 12

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2mm, D = 1,2m, người ta đo được i = 0,36mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài tính bước sóng \(\lambda\) và tần số \(f\) của bức xạ trong một thí nghiệm Y-âng, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của a và D.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Sử dụng công thức tính khoảng vân để suy ra bước sóng

   • \(i=\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\frac{ia}{D}\)

  • Bước 2: Tính tần số \(f\) từ bước sóng \(\lambda\) vừa thu được: \(\small f=\frac{c}{\lambda }\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có :

  • Từ  \(i=\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\frac{ia}{D}= \frac{0,36. 10^{-3}.2.10^{-3}}{1,2}=0,6 .10^{-6}m =0,6 \mu m\) 

  • Tần số \(\small f=\frac{c}{\lambda }=\frac{3.10^8}{0,6.10^{-6}}=5.10^{14}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 133 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF