YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.9 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.9 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,50 μm.        B. 0,48 μm.       

C. 0,64 μm.        D. 0,45 μm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,48 μm.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.9 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF