ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 25.9 trang 68 SBT Vật lý 12

Giải bài 25.9 tr 68 sách BT Lý lớp 12

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,50 μm.        B. 0,48 μm.       

C. 0,64 μm.        D. 0,45 μm.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án B.

Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,48 μm.        

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.9 trang 68 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  trong thí nghiệm y âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc 2 khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa 2 khe cách màn quan sát 1,5m. khoảng cách giưã 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm này

  A: 0,48\(\mu\)m

  B:0,4 \(\mu\)m

  C:0,6\(\mu\)m

  D:0,76\(\mu\)m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hằng

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân trung tâm do được là 9,6mm .vân tối thứ 3 cách văn trung tâm một khoảng

  A 6.4mm

  B 6mm

  D 7.2mm

  D 3 mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng ánh sáng có bước sóng 0,5\(\mu\)m chiếu vào hai khe có khoảng cách 0,5mm. Khoảng cách hai khe đến màn là 1m thì khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc thứ 3 ở cùng bên là bao nhiêu?

  Giúp mình bài giải nhé!cám ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ban đầu, nguồn sáng đơn sắc dùng trong thí

  nghiệm có bước sóng 0,45 μm. Trên màn quan sát, giữa hai điểm M và N đối xứng với nhau qua vân sáng trung

  tâm có 21 vân sáng (trong đó có 2 vân sáng đi qua M và N). Tiếp theo, thay nguồn sáng đơn sắc ban đầu bằng

  nguồn sáng đơn sắc mới có bước sóng 0,6 μm mà vẫn giữ nguyên các điều kiện khác thì số vân sáng quan sát

  được trên đoạn MN là

  A. 15. B. 18. C. 17. D. 16.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí thì trên màn quan sát đc 21 vân sáng. Nếu giữ nguyên các thông số nhưng thực hiện thí nghiệm trên trong chiết suất 1.4 thì số vân sáng vân tối lần lượt là ?

  A. 26 ;27

  B. 27;26

  C.29;28

  D.29;29

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí tại điểm M trên mà quan sát vân sáng bậc 4 . nếu thí nghiệm được tiến hành trong môi trường trong suốt thì có chiết suất là 1.625 thì tại M có ??

  A. vân sáng bậc 5

  B.vân sáng bậc 4

  C.vân tối bậc 7

  D.vân tối bậc 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ và màu lục thì khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,5 mm và 1,1 mm. Hai điểm M,N nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6,4 mm và 26,5 mm. Trên đoạn MN số vân sáng màu đỏ quan sát được là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  trong thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng , các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng,biết bước sóng đỏ = 0,76 lamda, buoc song tim = 0,4 lamda. Khoảng cách giữa 2 khe là 0,3 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Bề rộng quang phổ liên tục bậc 3 tren màn la :

  A.7,2 mm

  B.2,4 mm

  C.9,6 mm

  D.4,8 mm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1