YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao

Để hai sóng cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

    A. Cùng biên độ và cùng pha.

    B. Cùng biên độ và ngược pha.

    C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

    D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Để hai sóng cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải thỏa mãn điều kiện nào là hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 193 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON